Servicii oferite - ES Consulting

 • Evidenta contabila primare si prelucare informatica a documentelor contabile;
 • Contabilitate financiara si de gestiune;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA;
 • Intocmirea balantei de verificare lunare;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil, a declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Consultanta si asistenta pentru emiterea, receptia, arhivarea documentelor si organizarea contabilitatii primare;
 • Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale Inspectoratului Teritorial de Munca;
 • Obtinerea de certificate fiscale.
 • Consultanta contabila si instruire privind conducerea si organizarea evidentei
 • Intocmirea statelor de salarii si inregistrarea lor la ITM;
 • Intocmirea si inregistrarea declaratiilor lunare catre:
 • Inspectoratul Teritorial de Munca, Somaj, Casa Asigurarilor Sociale de Sanatate, Casa Asigurarilor Sociale (Casa de Pensii)
 • Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca si intermedierea operatiunilor la Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
 • Intocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu;
 • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • Consultanta privind salarizarea;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru contributiile aferente salariilor;
 • Intocmirea fiselor fiscale pentru angajati la sfarsit de an.
 • Stabilirea impozitului pe profit, intocmirea si cretificarea declaratiei cu viza consultantului fiscal.
 • Calcularea, intocmirea si depunerea Decontului de TVA
 • Intocmirea si depunerea Declaratiilor privind obligatiile de plata la Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale
 • Intocmirea declaratilor informative privind achizitiile si livrarile intracomunitare de bunuri si servicii
 • Analize economico-finaciare si fiscale.
 • Consiliere privind alegerea regimului fiscal (platitor de impozit pe venit sau pe profit)
 • Analize si comparatii fiscale aferente diferitelor regimuri de impozitare.
 • Consultanta fiscala in relatia cu nerezidentii
 • Informari periodice referitoare la modificarile legislative cu incidenta asupra activitatii clientului
 • Expertize judiciare si extrajudiciare.
 • Certificare de bilant contabil.
 • Asistenta in calitate de expert contabil consultant in instanta.
 • Intocmire si certificare raport final pentru radiere de firma.
 • Intocmire proiect de fuziune in caz de reorganizare prin fuziune.
 • Intocmire proiect de divizare in caz de reorganizare prin divizare.
 • Intocmire documentatii de credit.
 • Intocmirea si depunerea spre publicare a hotararii de lichidare
 • Exercitatarea atributiei de lichidator judiciar sau extrajudiciar
 • Exercitatrea atributiei de administrator judiciar sau special
 • Efectuarea operatiunii de lichidare voluntara si radiere societatii din evidenta Registrului Comertului si Administratia Financiara
 • Intocmirea documentatiei juridice privind lichidarea, fuziunea, divizarea.
 • Salvgardarea intreprinderii aflate in dificultate, in vederea continuarii activitatii acesteia, a pastrarii locurilor de munca si a acoperirii creantelor prin proceduri amiabile si renegociere a creantelor sau a conditiilor acestora in conformitate cu prevedrile Legii 381/2009 privind introducerea concordatului preventive si a mandatului ad-hoc.
 • Auditare situatii financiare anuale.
 • Certificare proiecte cu finantare nerambursabila.
 • Servicii conexe auditului financiar.
 • Infiintari firme.
 • Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii.
 • Modificarea actului constitutiv al societatii.
 • Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii.
 • Majorarea sau reducerea capitalului social.
 • Excluderea sau retragerea partilor sociale.
 • Cesiunea partilor sociale.
 • Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor.
 • Intreruperea temporara a activitatii.
 • Reluarea activitatii dupa perioada de suspendare.

Pretul este negociabil si difera in functie de domeniul de activitate, complexitatea lucrarilor si volumul documentelor.