Servicii contabile

  • - Evidenta contabila primare si prelucare informatica a documentelor contabile;
  • - Contabilitate financiara si de gestiune;
  • - Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA;
  • - Intocmirea balantei de verificare lunare;
  • - Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
  • - Intocmirea si depunerea bilantului contabil, a declaratiilor privind taxele si impozitele;
  • - Consultanta si asistenta pentru emiterea, receptia, arhivarea documentelor si organizarea contabilitatii primare;
  • - Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale Inspectoratului Teritorial de Munca;
  • - Obtinerea de certificate fiscale.
  • - Consultanta contabila si instruire privind conducerea si organizarea evidentei primare