Lichidari si radieri de societati, practica in insolventa si salvgardarea intreprinderii

  • - Intocmirea si depunerea spre publicare a hotararii de lichidare
  • - Exercitatarea atributiei de lichidator judiciar sau extrajudiciar
  • - Exercitatrea atributiei de administrator judiciar sau special
  • - Efectuarea operatiunii de lichidare voluntara si radiere societatii din evidenta Registrului Comertului si Administratia Financiara
  • - Intocmirea documentatiei juridice privind lichidarea, fuziunea, divizarea.
  • - Salvgardarea intreprinderii aflate in dificultate, in vederea continuarii activitatii acesteia, a pastrarii locurilor de munca si a acoperirii creantelor prin proceduri amiabile si renegociere a creantelor sau a conditiilor acestora in conformitate cu prevedrile Legii 381/2009 privind introducerea concordatului preventive si a mandatului ad-hoc.