Audit finaciar

  • - Auditare situatii financiare anuale
  • - Certificare proiecte cu finantare nerambursabila
  • - Servicii conexe auditului financiar