Alte servicii

 • - Infiintari firme;
 • - Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii;
 • - Modificarea actului constitutiv al societatii;
 • - Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
 • - Majorarea sau reducerea capitalului social;
 • - Excluderea sau retragerea partilor sociale;
 • - Cesiunea partilor sociale;
 • - Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
 • - Intreruperea temporara a activitatii;
 • - Reluarea activitatii dupa perioada de suspendare.

 • Pretul este negociabil si difera in functie de domeniul de activitate, complexitatea lucrarilor si volumul documentelor.